{gallery}aktelno/fg_16{/gallery} У току је истраживање које спроводи Завод за унапређивање васпитања и образовања у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, Институтом за педагошка истраживања и Институтом за психологију. Циљ овог истраживања је сагледавање потреба за стручним усавршавањем запослених ради унапређивања система стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора. У складу са методологијом прикупљање квалитативних података вршено је путем фокус група, односно организованих разговора са учесницима истраживања. Фокус групе су одржане у Регионалном центру  14. децембра 2016. године. Учесници ће добити потврде о учешћу у овом пројекту.