{gallery}aktelno/sko_16{/gallery}У циљу упознавања са решењима и концептом новина које доноси нови Закон о општем управном поступку, Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО) је у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС), у четвртак, 15. децембра 2016. године, у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању, у Чачку, организовала регионалну презентацију „У сусрет примени новог Закона о општем управном поступку“.
Сврха одржавања ове презентације је да се представници локалне самоуправе са територија Залтиборског, Рашког и Моравичког округа (тј. начелници градских/општинских управа и руководиоци Одељења/Служби) на време упознају са свим кључним решењима и институтима садржаним у новом Закону о општем управном поступку, како би примена била што лакша и ефикаснија.
Ова презентација се организује у оквиру пројекта “Институционална подршка СКГО – друга фаза” који финансијски подржава Швајцарска Конфедерација преко Швајцарске агенције за развој и сарадњу – СДЦ.