{gallery}aktelno/np_17{/gallery} U Regionalnom centru, 3, 4. i 5. marta 2017. godine održan je seminar „Neuropsihologija u školi – dijagnostika i dobra praksa pristupa deci sa smetnjama u učenju“. Seminaru je prisustvolo 30 nastavnika iz OŠ „Milica Pavlović“ i ŠOSO „1.novembar“ u  Čačku.