{gallery}aktelno/rkb_17{/gallery} У склопу мера које се предузимају ради остваривања безбедности деце/ученика у образовно-васпитним установама, Школска управа Чачак у сарадњи са Полицијском управом Чачка 9. марта 2017. године, у просторија Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању у Чачку је организовала састанак.

На састанку се дискутовало о следећим темама:

  1. Поступање и реаговање образовно-васпитних установа у случајевима насиља
  2. Сарадња образовно-васпитних установа и спољашње заштитне мреже
  3. Спровођење поступака и процедура у ситуација насиља и успоствљање система ефикасне заштите деце/ученика у случајевима насиља

Укупно је присуствовало 50 учесника: представници основних и средњих чачансих школа и предшколских сутанова (државних и акредитованих приватних);  Представници Полицијске управе у Чачку (Одељење криминалистичке полиције – инспектори за малолетничку деликвенцију и Одељење полиције), Представници Прекршајног суда у Чачку, Представници Центра за социјални рад у Чачку, Представници Дома здравља Чачак и Представници локалне самоуправе (Просветна инспекција и члан Градског већа задужен за праћење и унапређивање безбедности).