{gallery}aktelno/gc_17{/gallery}У Oсновној школи „Горачићи“ у Горачићима 16. марта 2017.године одржан је програм обуке – семинар „Индивидуализација – моја стратегија подучавања“.

У уводном делу обуке ауторке и реализаторке Марина Павловић и Наташа Турунташ говориле су о друштвеном контексту и о потреби индивидуализације наставног процеса као кључног у мотивисању ученика. Током обуке полазници су се бавили предусловима успешног подучавања, етапама и облицима индивидуализације, израдом педагошког профила за сваког ученика у одељењу и дефинисањем индивидуализоване препоруке за даље учење. Мада је данас индивидуализација једна од приоритетних области и произилази из законске регулативе, наставници ове школе показали су да их индивидуалне разлике међу ученицима интересују, пре свега, због успешнијег планирања и реализовања наставе која подстиче ученике на учење.Атмосфера пријатна, професионална и радна у дивном амбијенту драгачевског села у ком школа показује да је пример добро организованог газдинства и да су сви наставници мотивисани да допринесу њеном угледу што су потврдили и ангажовањем на овом семинару.