{gallery}aktelno/gg_17{/gallery} U Regionalnom centru Čačak 23.marta 2017. godine realizovan je seminar „Individualizacija – moja strategija podučavanja“ na kome su nastavnici OŠ „Stepa Stepanović“ iz Gornje Gorevnice usavršavali kompetenciju za podučavanje i učenje, a posebno, kako i na koji način individualiziranim pristupom svakom učeniku podići nivo motivacije i postići željene efekte poboljšanja postignuća učenika i rezultata rada. Polaznici su pisali pedagoške profile i za konkretne profile razmenili iskustva najefikasnijih načina individulizacije. Definisali su povratne informacije učenicima koje sadrže konkretne preporuke za dalje napredovanje učenika.
Autorke i realizatorke seminara Nataša Turuntaš i Marina Pavlović, dobile su potvrdu o kvalitetu svog programa usavršavanja kroz veoma pozitivne pisane komentare polaznika: „Na seminru smo čuli konkretne primere iz prakse pa i složen proces individualizacije deluje izvodljivo u postojećim uslovima“, „Seminar primenljiv u praksi“, „Divni predavači, jasni, odlični govornici, zanimljivi i kompetentni“.