.{gallery}aktelno/gg_17{/gallery}У Регионалном центру Чачак 23.марта 2017. године реализован је семинар „Индивидуализација – моја стратегија подучавања“ на коме су наставници ОШ „Степа Степановић“ из Горње Горевнице усавршавали компетенцију за подучавање и учење, а посебно, како и на који начин индивидуализираним приступом сваком ученику подићи ниво мотивације и постићи жељене ефекте побољшања постигнућа ученика и резултата рада. Полазници су писали педагошке профиле и за конкретне профиле разменили искуства најефикаснијих начина индивидулизације. Дефинисали су повратне информације ученицима које садрже конкретне препоруке за даље напредовање ученика.Ауторке и реализаторке семинара Наташа Турунташ и Марина Павловић, добиле су потврду о квалитету свог програма усавршавања кроз веома позитивне писане коментаре полазника: „На семинру смо чули конкретне примере из праксе па и сложен процес индивидуализације делује изводљиво у постојећим условима“, „Семинар применљив у пракси“, „Дивни предавачи, јасни, одлични говорници, занимљиви и компетентни“.