{gallery}aktelno/rudnik_17{/gallery}U Osnovnoj školi „Arsenije Loma“ na Rudniku 25. marta 2017.godine održan je program obuke – seminar „Individualizacija – moja strategija podučavanja“.
Individualizacija nastave predstavljena je sa stanovišta zakonske regulative, ali i sa stanovišta koristi za nastavni proces, postignuća i napredovanje učenika. Govorilo se o preduslovima uspešnog podučavanja baziranog na individualizaciji i istaknuto da nema suvišne individualne karakteristike učenika koja se ne bi mogla uvažiti pri njegovom učenju i praćenju napredovanja. Takav pristup obezbeđuje da se učenik oseća bolje i da ima osećaj uvažavanja što utiče na odnos prema radu.
Polaznici su bili veoma motivisani da sa autorkama seminara Marinom Pavlović i Natašom Turuntaš razmene iskustva iz prakse o individualizaciji nastavnog procesa. Tome je doprinelo jer su prilikom prethodne realizacije programa na drugu temu bili zadovoljni konkretnim rešenjima, zasnovanim na pedagoškoj teoriji ali dokazanih u praksi, koje su im iste autorke ponudile.