{gallery}aktelno/nspz_17{/gallery}У току су завршне активности пројекта „ПАРК ЗНАЊА-НАУКА У ПРИРОДИ“, који је финансирала компанија НИС. Планиране активности су приведене крају, као што је уређење зелених површина, земљани и грађевински радови. За ове активности по пројекту планирано је 200.000,00 хиљада динара. Поред уређења простора планирана је израда, набавка и постављање наставних средстава. Постављена је кућица знања, наставна средства за физику, као и уређење лавиринта који је намењен за грађевинску струку. За едукативна средства по пројекту намењено је 500.000,00 хиљада динара. Пројекат је медијски пропраћен.