{gallery}aktelno/kot_17{/gallery}U Osnovnoj školi „Kotraža“ u Kotraži 1. aprila 2017.godine održan je program obuke – seminar „Individualizacija – moja strategija podučavanja“. Polaznici su bili veoma motivisani da sa autorkama seminara razmene iskustva iz prakse o individualizaciji nastavnog procesa. Posebno su bili zadovoljni što su o svim karakteristikama učenika od značaja za učenje dobili konkretne primere i smernice na koji način prikupiti i zabeležiti informacije, a potom planirati nastavni proces u skladu sa njima. Složili su se da društveni kontekst u kom funkcioniše današnja škola čini profesiju nastavnika složenijom, zahteva od nastavnika znanja i veštine koje ranije nisu bile neophodne.
Marina Pavlović i Nataša Turuntaš, autorke i realizatorke ovog seminara, ponele su lepo iskustvo u stručnom smislu, a g