{gallery}aktelno/atenica_17{/gallery} U Osnovnoj školi „Sveti Sava“ u Atenici 4. 4. 2017. godine održan je program obuke „U borbi protiv nasilja učestvujemo svi – roditelji i mi“ čije su autorke i realizatorke Marina Pavlović i Nataša Turuntaš.

Nastavnici ove škole veoma su aktivno učestvovali u analizi društvenog konteksta i uslova u kojima se odvija saradnja škole i porodice u vaspitanju učenika. Zaključeno je da upravo promenjene okolnosti zahtevaju dodatno angažovanje nastavnika – profesionalaca na uključivanju i usmeravanju roditelja u rešavanje problema nasilja na način da saradnja bude korisna za učenike. Govorilo se o faktorima rizika za pojavu nasilja kod učenika, o preventivnim merama da do nasilja ne dođe, o oblicima i principima uspešne saradnje roditelja i škole, o oblicima i nivoima nasilja kao i o procedurama reagovanja na nasilje. Kroz vežbe analizirane su razne problemske situacije nasilja iz školske prakse i razmenjena iskustva kako reagovati. Završni deo seminara protekao je u vrlo produktivnoj aktivnosti kada su polaznici pripremali scenarije budućih radionica za roditelje na temu nasilje koje su jedna od mogućnosti razvijanja svesti porodice o potrebi saveza sa školom na sprečavanju nasilja.
S obzirom da ova škola poklanja dosta pažnje saradnji sa roditeljima i prevenciji nasilja, sigurno je da i pohađanjem seminara kojima se unapređuje kompetencija za komunikaciju i saradnju jača i ljudski resurs.