{gallery}aktelno/ev_17{/gallery}У Регионалном центру, 18. маја 2017. године,  одржано је предавање: „Улога стручног сарадника пре и након спољашњег вредновања“. Предавање је одржала Драгана Оцокољић, самостални просветни саветник Школске управе Крагујевац. Било је 40 учесника.