{gallery}aktelno/dus_17{/gallery}У  суботу, 10. јуна 2017. године у Регионалном центру у Чачку су одржани традиционални СУСРЕТИ УЧИТЕЉА ЧАЧКА. У оквиру сусрета  одржани су следећи семинари: Упоришне тачке у математици, Лектира не боли, Сингапурска математика и Математика у малом,  акредитовани на 8 сати.
Богати садржаји акредиваног програма стручног усавршавања подстакли су 120 учитеља да пријаве своје учешће.

            Сусрети су били  прилика да се присутни учитељи упознају са најновијом понудом уџбеника и стручне литературе, па су издавачке куће БИГЗ, ЕДУКА; КЛЕТТ, ПЧЕЛИЦА,  истог дана  у периоду од  9,00 до 12 часова, у холу Регионалног центра  имали  штанд са најактуелнијим издањима.