{gallery}aktelno/sm_17{/gallery} Директори и стручни сарадници Регионалних центара и Центара за стручно усавршавање, представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Центра за промоцију науке (ЦПН) били су гости Регионалног центра Смедерево на заједничком састанку који је одржан, 20. јула. Испред РЦ Чачак, састанку је присуствовала, Горица Станојевић, директорка РЦ Чачак.

Поред директора и стручних сарадника из осталих центара, састанку је присуствовао помоћник министра просвете, господин Богољуб Лазаревић и директор Центра за промоцију науке, Јован Трифуновић са својим сарадницима.

Састанак је водила председница Мреже РЦ и ЦСУ Србије, Зорица Николић која се после речи домаћина обратила присутнима.

Директори центара су у отвореном разговору указали Богољубу Лазаревићу, помоћнику министра просвете за инспекцијске послове, на проблеме са којима се суочавају у раду.

Господин Лазаревић је показао велико разумевање, те обећао да ће сe у Mинистaрству, приликoм дoнoшeњa Прaвилникa, разговарати o изнeсeним прoблeмимa. Такође, изразио је жељу да се стручно усавршавање просветних радника што више окрене ка мeтoдичким и пeдaгoшким вeштинaмa.

У наставку састанка, разговарало се и о законскoj регулативи, као и о предстојећим активностима Министарства просвете на којима ће центри бити активно укључени.

У наставку састанка дискутoвaлo сe са представницима Центра за промоцију науке o финализацији договора у вези са предстојећим заједничким активностима; реализацији пројеката из Јавног позива и наступу на Сајму књига. Такође, разговарало се и о свим будућим активностима; отварању паркова науке, учешћу у пројектима, реализацији предавања, трибина и радионица у научним клубовима широм Србије и др.