{gallery}aktelno/rada_17{/gallery}У склопу мера које се предузимају ради остваривања безбедности деце/ученика у образовноваспитним установама, Школска управа Чачак у сарадњи са Полицијском управом Чачка,  12. септембра  2017. године, у просторијама  Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању у Чачку је организовала састанак.  Дневни ред састанка је био: анализа стања безбедности у образовноваспитним установама са освртом на прошлу школску годину, стварање услова за побољшање безбедности деце/ученика, реализација програма „Основи безбедности деце“. Учествовали  су: представници Основног и Вишег тужилаштва у Чачку, представници Прекршајног суда у Чачку,  представници полицијске управе, представници Центра за социјални рад, представници Дома здравља,  представници локалне самоуправе и представници образовноваспитних установа.