{gallery}aktelno/gv23{/gallery} У организацији Регионалног центра Чачак у суботу 23. септембра 2017. године, одржан је семинар „Обука за наставу Грађанског васпитања“. Семинар се налази у Каталогу програма сталног стручног усавршавања, наставника, васпитача и стручних сарадника под редним бројем 967. Ауторке семинара су Зорица Димитријевић, стручна сарадница, дипломирана социјална радница, педагошки саветник ОШ“ Стари град“ Ужице;. Марија Вуловић стручна сарадница, школски психолог-педагог, педагошки саветник, ОШ „Вук Караџић”, Чачак. Семинару је присуствоало 30 наставника.