{gallery}aktelno/vukovazaduzbina_17{/gallery}Vukova zadužbina iz Beograda, Udruženje „Čuvari dela Vuka Karadžića” iz Čačka, Turistička organizacija Čačak, Regionalni centar za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Čačak i Školska uprava Čačak održali su promociju Srpskog narodnog ilustrovanog kalendara „Danica” za 2017. godinu. Promocija je održana u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Čačak, 29. septembra 2017. godine, u 19 časova.
U programu su učestvovali: dr Miodrag Maticki, prof. dr Boško Suvajdžić, mr Grozdana Komadinić, akademik Dragutin A. Đukić, Gorica Stanojević, Zorica Lešović Stanojević, Danijela Kovačević Mikić, Mila Mutavdžić sa učenicima OŠ „Sveti đakon Avakum” iz Trnave i Jasminka Marić Glišović sa učenicima OŠ „Vuk Karadžić” iz Čačka. Bilo je oko 50 nastavnika i dece.