{gallery}aktelno/vuk_17{/gallery}U četvrtak, 5. oktobra 2017. u 17 časova u sali Muzičke škole „Dr Vojislav Vučković“ u Čačku održan je Stručni skup – savetovanje VUKOVA REFORMA IZ UGLA JEZIKA, KNjIŽEVNOSTI, TEOLOGIJE. Na Skupu su učestvovali istaknuti filolozi koji će govoriti na teme:
1. Profesor dr Vanja Stanišić sa Filološkog fakulteta u Beogradu – Vukova ćirilica između revolucionarnog preobražaja i evolutivnog razvoja;
2. Profesor dr Boško Suvajdžić sa Filološkog fakulteta u Beogradu – Jezik u narodnoj književnosti;
3. Docent dr Snežana Vučković sa Filološkog fakulteta u Beogradu – Vukovi rečnici kao izvor za istorijsko-leksikološka proučavanja srpskog jezika;
4. Profesor dr Vladimir Dimitrijević iz Gimnazije u Čačku – Vukov prevod Novog zaveta
5. Profesor dr Olivera Krupež iz OŠ „Milica Pavlović“ u Čačku – Vuk i Kopitar
Stručni skup je održan povodom 230 godina od Vukovog rođenja i 170 godina od pobede njegovih jezičkih principa, a u okviru Manifestacije „Dani Vuka Karadžića“ koja je počela u aprilu 2017. Stručnom skupu je prisustvovalo 95 nastavnika iz Moravičkog okruga.