{gallery}aktelno/goranziza_17{/gallery} У оквиру својих редовних активности, саветници – спољни сарадници изабрани на Конкурсу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Живадинка Јовановић Милићевић, професор биологије, педагошки саветник, Горан Шипетић, професор географије организовали су у Регионалном центру 11. октобра 2017. године, САВЕТОВАЊЕ за наставнике биологије и географије у основним и средњим школама. Тема саветовања је била „Корелација у настави природних наука”
Учесници стручног скупа добили четири сата стручног усавршавања у надлежности установе (присуство + примена у пракси). Учесници који су се пријавили за даљу сарадњу са саветницима – спољним сарадницима и просветним саветницима (два наставника географије и два наставника биологије), добиће потврду о иницирању и учествовању у подизању квалитета педагошке праксе и још 4 сата стручног усавршавања у надлежности установе.