{gallery}aktelno/medjunarodna_17{/gallery} Proteklog vikenda, 14. oktobra 2017. godine održan je seminar „Kako uspostaviti i realizovati međunarodnu prosvetnu saradnju?“. Seminar se nalazi pod rednim brojem 495, u Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2016/2017. i 2017/2018., kompetencije K4, prioriteti 4. Autori programa su mr Dragan Pavlović, magistar didaktičko-metodičkih nauka, direktor, OŠ „Milutin i Draginja Todorović“, Kragujevac; Tamara Milovanović, profesor engleskog jezika, koordinator Tima za međunarodnu saradnju, OŠ „Milutin i Draginja Todorović“, Kragujevac. Bilo je prisutno 22 nastavnika.