{gallery}aktelno/vrbanja_17{/gallery}

У организацији Мреже РЦ И ЦСУ Србије у Врњачкој Бањи , 16. и 17. октобра 2017. године је  одржана   конференција  чији је назив Одговорност директора у образовном систему Републике Србије“.

Модератори конференције:
Зорица Николић, директор Центра за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац и председница УО Мреже РЦ и ЦСУ Србије;
 Горица Станојевић, директор Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању у Чачку;
Милена Вићевић, директор Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању у Ужицу;
Данијела Марковић, директор Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању у Нишу.
Конференцију је отворила Весна Недељковић, помоћник министра просвете за предшколско и основно образовање и васпитање  и Златко Грушановић, директор Завода за унапређивање образовања и васпитања, а након пленарног дела скупу се обратио господин Младен Шарчевић, министар просвете, науке и технолошког развоја РС.

 Теме конфереције:

Представљање рада и резултата Мреже РЦ и ЦСУ Републике Србије “ , Зорица Николић, директор ЦСУ Крагујевац и председница Управног одбора Мреже РЦ и ЦСУ Србије

 „Новине у раду основних школа у школској 2017/18 години“, Весна Недељковић, помоћник министра просвете за предшколско и основно образовање и васпитање

 „Измене и допуне Закона о средњем образовању са освртом на Закон о основама система образовања и васпитања„,  Др Александар Пајић, помоћник министра за средње образовање и васпитање и образовање одраслих

 „Представљање Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника“, Биљана Лајовић, Министарство просвете науке и технолошког развоја РС

Након пленарног дела, наставило се са радом по тематским групама. Тема је била „Спољашње вредновање установаи рад се одвијао у три групе.

Тематска група 1: „Ревизија стандарда квалитета рада установе“Јелена Најдановић Томић, модератор

Тематска група 2: „Ревизија процедура спољашњег вредновања квалитета рада установе“ – Весна Картал, модератор

Тематска група 3: „Ефекти спољашњег вредновања на развој рада установе“ – Јелена Петровић и Ката Симић Мишић, модератори

Други дан конференције почео је пленарним предавањима на следеће теме:

Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета рада у школи, Др Бранислав Ранђеловић, директор Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања РС 

Значај Центра за промоцију науке за образовни систем Републике Србије “, Др Тања Аднађевић, Центар за промоцију науке

 „Паркови науке и знања у Републици Србији-подстицајне средине за учење “,Бранко Филиповић, директор ЦСУ Шабац, Данијела Марковић, директор РЦ Ниш, Горица Станојевић, директор РЦ Чачак, Дејан Карановић, директор ЦСУ Кикинда

Јавне набавке у образовању “, Хајра Кубуровић, „Семинари Србије“

„Пројектима кроз Европу“ , Јелена Кенић, e-Twining i Erasmus + амбасадор и Microsoft Innovative Educator Expert

 Лидерство у образовању“, Јелена Теодоровић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

 „Права детета у образовању – Мр Јелена Жунић Цицварић, Ужички центар за права детета

У наставку конференције радило се по тематским групама са следећим темама:

„Представљање Сектора за сарадњу са научно-истраживачким организацијама –  Др Дубравка Вејновић, Република Србија-Центар за промоцију науке, модератор

Улога директора у процесу планирања, реализације и праћења стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника“ – Виолета Панчић, стручни сарадник у РЦ Ниш, Јелена Анђелковић, стручни сарадник у РЦ Ниш

„Унапређивање сарадње Центара за стручно усавршавање и тимова за стручно усавршавање школа и предшколских установа“ – Неда Богојевић Прековић, стручни сарадник у ЦСУ Крагујевац, Владимир Средојевић, стручни сарадник у ЦСУ Крагујевац

Након евалуације конференција је завршена. Конференција је била веома значајан догађај за образовање у Србији. Велики број директора, око четиристо, имало је прилику да дискутује, постави питање, нађе одговор и реши недоумице на понуђене теме.

Конференција је акредитована и носи 2 бода.

Скупу је присуствовало 390 учесника.