{gallery}aktelno/sj_17{/gallery}Семинар „Креативна употреба уџбеника у настави страног језика“ одржан је трећи пут у  периоду од октобра до новембра, због велике заинтересованости наставника.  У суботу, 18. новембра 2017.  семинар је одржан у Регионалном центру и присуствовало је 30 наставника.