{gallery}aktelno/grad_30{/gallery}Projekat Smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa ima za cilj kontinuirano sprovođenje aktivnosti čijom realizacijom se smanjuje rizik od posledica prirodnih katastrofa. Kroz saradnju sa lokalnim samoupravama, uključivanjem meštana i drugih udruženja, građani i država se pripremaju za buduće katastrofe.U prostorijama Gradske uprave Čačak  30. novembra 2017. godine  održan je okrugli sto na temu Smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa. Predstavnici uprava i relevantnih institucija Grada Čačka, kao i predstavnicа  Regionalnog centra, direktorka Gorica Stanojević,  kroz razmenu iskustava i ideja, zaključili su da zajedničkim snagama i naporima, mogu da se preduprede i smanje posledice nepogoda. Planirane aktivnosti koje će biti realizovane u narednom periodu će meštane, prvenstveno najmlađe, upoznati i pripremiti za nepogode koje se mogu desiti u budućnosti. Sve aktivnosti imaju za cilj podizanje sveti o neophodnosti lične i uzajamne samozaštite.Na kraju okruglog stola zaključen je okvirni vremenski plan za realizaciju aktivnosti.