{gallery}aktelno/bib_2{/gallery}Матична служба Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ одржала је  у суботу, 2. децембра 2017. године, у Регионалном центру у Чачку други део семинара „Савремене школске библиотеке у Мрежи библиотека Србије и стручни библиотечки послови“ чиме је завршен јесењи циклус групних обука за школске библиотекаре Моравичког округа. Чак 54 полазника присуствовало је  семинару у трајању од 5 сати на коме су  предавали библиотекари Дубравка Илић и Владимир Симић.Тема о којој се детаљно говорило био је положај школске библиотеке у Мрежи библиотека Србије (МБС) и значај достављања валидних података о њиховом пословању Матичној служби, како би се на адекватан начин ажурирала ова база података. Анкета о библиотечком пословању школске библиотеке приказана је детаљно на видео-презентацији и објашњен исправан начин њеног попуњавања. Истовремено, полазницима је указано да само коректно свакодневно обављање стручних послова омогућава да о томе имају тачне и употребљиве податке, које почетком сваке календарске године достављају Матичној служби.Осим бројних питања, библиотекари из основних и средњих школа  имали су речи хвале за одговоре и информације које су добили, и предложили предавачима да почетак следећег полугођа актуелне школске године буде време за ново окупљање на теме из библиотечке струке.