{gallery}aktelno/mudl_9{/gallery}Seminar „Kako unaprediti angažovanje učenika kreiranjem elektronskih časova na Mudl platformi“ održan je u kompjuterskoj učionici za 20 učesnika, 9. i 10. decembra 2017. Autori seminara su Natalija Diković, nastavnik tehničkog iinformatičkog obrazovanja, OŠ „Petar Leković“, Požega; Olgica Spasojević, profesor srpskog jezika i književnosti, OŠ „Petar Leković“ Požega. Seminar traje dva dana i nosi 16 bodova.