{gallery}aktelno/ekon_23{/gallery}U Ekonomskoj školi u Čačku 23. decembra 2017. godine održan je seminar.
Nastavnici ove škole profesionalni i veoma zainteresovani za individualizaciju nastave pa je seminar protekao u iznalaženju objektivnih mogućnosti da se ovaj neminovni proces, u što je većoj meri moguće, primeni u postojećim uslovima. Razmenjivala su se iskustva u smislu oblika i načina individualizacije, razmatralo kako da se primeri dobre prakse dokumentuju efikasno a da se vreme štedi za neposredan rad sa učenicima. I pauze su bile ispunjene diskusijama na različite teme iz obrazovanja i aktuelnim pitanjima savremene škole.
Autorke i realizatorke, Marina Pavlović i Nataša Turuntaš, analizirale su sa polaznicima društvene okolnosti u kojima obitava današnja škola i primere iz prakse koji pokazuju da individualizacija doprinosi motivisanosti učenika za učenje.