{gallery}aktelno/ekon_23{/gallery}У Економској школи у Чачку 23. децембра 2017. године одржан је семинар „Индивидуализација – моја стратегија подучавања“.Наставници ове школе професионални и веома заинтересовани за индивидуализацију наставе па је семинар протекао у изналажењу објективних могућности да се овај неминовни процес, у што је већој мери могуће, примени у постојећим условима. Размењивала су се искуства у смислу облика и начина индивидуализације, разматрало како да се примери добре праксе документују ефикасно а да се време штеди за непосредан рад са ученицима. И паузе су биле испуњене дискусијама на различите теме из образовања и актуелним питањима савремене школе.Ауторке и реализаторке, Марина Павловић и Наташа Турунташ, анализирале су са полазницима друштвене околности у којима обитава данашња школа и примере из праксе који показују да индивидуализација доприноси мотивисаности ученика за учење.