{gallery}aktelno/ind_24{/gallery}

Za nastavnike OŠ „Branislav Petrović“ Slatina 24. decembra 2017. godine održan je program obuke – seminar „Individualizacija – moja strategija podučavanja“.
Polaznici su odvojili vreme da sistematizuju svoja iskustva u vezi sa individualizacijom nastavnog procesa i da kroz dijalog sa voditeljkama seminara iscrpe sve moguće načine uvažavanja individualnih razlika među učenicima u toku nastave. Govorilo se o profesiji nastavnika i o učenicima u današnjem društvenom kontekstu i konstatovana potreba individualizacije radi uspešnog podučavanja.
O angažovanosti kolega dovoljno govori dan koji su rezervisali za stručno usavršavanje – nedelja. Atmosfera aktivna, ozbiljna i radna što je Marini Pavlović i Nataši Turuntaš, autorkama i realizatorkama ovog programa, jedna od potvrda kvaliteta i profesionalno zadovoljstvo.