{gallery}aktelno/dqm_18{/gallery}Seminar „Interne provere integrisanog sistema menadžmenta“ održan je u Istarživačkom centru DQM u Prijevoru 16. I 17. januara 2018. godine. Ovaj seminar pokriva sve etape procesa interne provere, koje se obrađuju sa aspekta standarda SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, SRPS OHSAS 18001, A U SKLADU SA STANDARDOM SRPS ISO 19001 za proveru sistema menadžmenta kvalitetom i sistema menadžmenta zaštitom životne sredine. Seminar je vodio prof. dr Ljubiša Papić, koji je i autor sminara. Iz Regionalnog centra seminaru su prisustvole Gorica Stanojević, direktor i Ljiljana Vojinović, stručni saradnik. Seminar je održan 16. I 17. januara 2018. godine .