{gallery}aktelno/sv1_18{/gallery} У Регионалном центру Чачак, 1. и 2. фебруара 2018. године одржан је семинар „Самовредновање у функцији развоја школа/установа“ за две групе  од по 30 наставника.Семинар подржава Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд, у Каталогу се налази под редним бројем 448, компетенцијa: K2,  приоритети: П2. Траје два дана и носи 16 бодова.{gallery}aktelno/sv2_18{/gallery}