{gallery}aktelno/csuk_18{/gallery}У Центру за стручно усавршавање Крушевац 2. фебруара 2018. године реализован је семинар: „Геометријска тела у пројекцијама – од креде до клауда“ са циљем оспособљавања, унапређивања и развијања стручних знања и вештина наставника за цртање ортогоналних пројекција тела коришћењем савремених метода:
• Креирање ППТ предавања, задатака и квиза знања;
• Пласирање материјала на клауд у циљу помоћи ученицима;
Теме програма биле су:
• Разлика традиционалне и савремене наставе из области цртања пројекција геометријских тела;
• Израда сопствене ППТ и слање на клауд;
• Симулација улоге ученика;
• Израда конкретног задатка и квиза знања, слање на клауд, преглед добијених ученичких решења и слање повратних информација ученику
Семинар је реализован у складу са плановима сталног стручног усавршавања запослених у Политехничкој школи „Милутин Миланковић“. Аутори и реализатори били су: Драган Пантовић и Зоран Богдановић.