{gallery}aktelno/fobios_18{/gallery}У четвртак, 22. фебруара 2018. у 18:00 часова у Регионалном центру одржано је стручно саветовање: „Формативно оцењивање  и педагошка документација наставника“. Циљ саветовања је унапређивање компетенција наставника за примену формативног оцењивања кроз вођење педагошке документације. Предавач је била Живадинка Јовановић Милићевић, саветник – спољни сарадник МПНТР, а присуствовало је око 40 наставника.