{gallery}aktelno/maur_18{/gallery}U četvrtak, 22. februara 2018. godine u 12 časova, svečano je potpisan Ugovor između Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanja i Mašinsko saobraćajne škole iz Čačka. Ugovor se odnosi na realizaciju projekta izrade eksponata „Muare efekat“ koji će obogatiti ponudu Parka znanja i svakako doprineti kvalitetnijem učenju u ovom prostoru. Mašinsko saobraćajna škola se javila na Javni poziv Centra za promociju nauke, a za izradu eksponata u parkovima nauke i znanja koji se nalaze pri 12 centara za stručno usavršavanje u Srbiji. CPN je sa 250 000,00 podržao Park znanja u Čačku, a od toga 182 448,00 dinara planirano je Mašinsko saobraćajnoj školi za izradu eksponata – Muare efekat.

Muare efekat je iz oblasti optičkih fenomena u okviru koje se prepliću fizika, psihologija i matematika. Muare efeat predstavlja vizuelno iskustvo koje se javlja kada dođe do preklapanja dva seta linija ili tačaka različitih dimenzija , uglova, rastojanja. Naziv potiče od francuske reči koja imenuje vrstu svile koja ima šare svetlih i tamnih traka. Ovaj eksponat će biti deci svakako zanimljiv jer će predstavljati percipiranje svetlih i tamnih linija, a osnovni princip je moguć preklapanjem dve površine koje su performirane u pravilnim intervalima.
Pored direktora škole, Mirka Lazovića, PROJEKTNI TIM čine:
Dragiša Petković, strukovni specijalista inženjer mašinstva i dobitnik brojnih nagrada na Sajmu učila za najbolja nastavna sredstva i ovogodišnji dobitnik Decembarske nagrade grada Čačka;
Dragiša Teofilović, mašinski inženjer;
Dragomir Stefanović, diplomirani mašinski inženjer;
Radoje Matijević, mašinski inženjer
Pored ovog eksponata, Park znanja će u martu mesecu biti obogaćen i eksponatima za nastavu hemije i psihologije.