24. и 25. фебруарa  2018. у ОШ „Краљ Александар“ у Горњем Милановцу, одржан је семинар „Самовредновање у функцији развоја школа/установа“.  Учествовало је 30 наставника.