{gallery}aktelno/24-februar-2018/{/gallery}

U OŠ „Čibukovački partizani“ u Kraljevu 24. februara održan je seminar „Individualizacija moja strategija podučavanja“. Ova škola birala je ovaj program obuke po preporuci direktorke iz druge kraljevačke škole u kojoj je seminar održan i ocenjen kao izuzetno kvalitetan.

Polaznici su razmenjivali iskustva i zajednički donosili zaključke o mogućim načinima individualizacije nastave, razgovarali o principima učenja i motivacionim profilima učenika, kao i o individualnim karakteristikama od značaja za učenje. Definisali su individualiziranu preporuku učeniku za dalje učenje u konkretnim pedagoškim situacijama. Nataša Turuntaš i Marina Pavlović, autorke i realizatorke seminara, na osnovu ovogodišnjeg iskustva u četiri kraljevačke škole, zaključile su da su nastavnici u Kraljevu izuzetno posvećeni prioritetu individualizacije.