{gallery}aktelno/2-februar-2018/{/gallery}

U OŠ „Braća Jerković“ 2. februara, a OŠ „Jelena Ćetković“ 3. februara realizovan je program obuke „Individualizacija – moja strategija podučavanja“, kompetencija za podučavanje i učenje, kataloški broj 378.

Beogradske škole su planirale da za vreme zimskog raspusta usavršavaju drugu kompetenciju i razmene iskustva kada je u pitanju individualni pristup svakom učeniku u meri u kojoj je moguće uz preduslov što boljeg poznavanja individualnih karakteristika od značaja za učenje. U obe škole program je ocenjen kao izuzetno koristan a kao najveći kvalitet istakli su dinamičnost i konkretne primere iz prakse. Marina Pavlović i Nataša Turuntaš, autorke i realizatorke seminara, potvrdile su svoju procenu da većina nastavnika poznaje svoje učenike i primenjuju različite oblike i načine individualizacije ali da su dileme vezane za dokumentovanje te su polaznicima, između ostalog, ponudile i mnoštvo primera za što lakše, brže i svrsishodnije beleženje.

Zaključak u obe škole je da je individualizacija izuzetno važna za ostvarivanje profesionalnih ciljeva i da se prilagođavanjem nastave individualnim karakteristikama učenika može uticati na motivaciju, dinamičnost i kvalitet nastave.