{gallery}aktelno/2-februar-2018/{/gallery}

У ОШ „Браћа Јерковић“ 2. фебруара, а ОШ „Јелена Ћетковић“ 3. фебруара реализован је програм обуке „Индивидуализација – моја стратегија подучавања“, компетенција за подучавање и учење, каталошки број 378.

Београдске школе су планирале да за време зимског распуста усавршавају другу компетенцију и размене искуства када је у питању индивидуални приступ сваком ученику у мери у којој је могуће уз предуслов што бољег познавања индивидуалних карактеристика од значаја за учење. У обе школе програм је оцењен као изузетно користан а као највећи квалитет истакли су динамичност и конкретне примере из праксе. Марина Павловић и Наташа Турунташ, ауторке и реализаторке семинара, потврдиле су своју процену да већина наставника познаје своје ученике и примењују различите облике и начине индивидуализације али да су дилеме везане за документовање те су полазницима, између осталог, понудиле и мноштво примера за што лакше, брже и сврсисходније бележење.

Закључак у обе школе је да је индивидуализација изузетно важна за остваривање професионалних циљева и да се прилагођавањем наставе индивидуалним карактеристикама ученика може утицати на мотивацију, динамичност и квалитет наставе.