{gallery}aktelno/3-mart-2018/{/gallery}

U OŠ „Akademik Milenko Šušić“ u Guči 3. marta održan je seminar „U borbi protiv nasilja učestvujemo svi – roditelji i mi“.

Polaznici su razmenjivali iskustva i zajednički donosili zaključke o potrebi dvosmerne komunikacije škole i porodice i partnerskih odnosa pogotovo kada je u pitanju prevencija nasilja.

Analizirali su društveni kontekst u kome obitava današnja škola, bavili su se prepoznavanjem nasilja i procedurama u vezi sa njim, efikasnom i efektnom saradnjom sa porodicom… Atmosfera radna i veliki broj praktičnih ideja za prevenciju nasilja i unapređivanje saradnje sa roditeljima što su za Natašu Turuntaš i Marinu Pavlović, autorke i realizatorke seminara, prioritetni ciljevi ovog programa obuke.