{gallery}aktelno/18-mart-2018-os-milica-pavlovic{/gallery}

U OŠ „Milica Pavlović“ u Čačku 17. marta održan je program obuke „Individualizacija moja strategija podučavanja“, a razvijala se kompetencija za podučavanje i učenje.

Seminar je bio dinamičan, pun debata na razne teme oblasti Nastava i učenje, razmene iskustava i praktičnih primera kako učenicima pomoći da na što efikasniji način iskoriste nastavni proces za svoje napredovanje. Analiza društvenog konteksta u kome obitava današnja škola pomogla je da se dublje sagleda uloga škole u okolnostima stalnih promena, razvoja tehnike i tehnologije i promena znanja i veština potrebnih za određene stare i nove profesije.

Konkretni i praktični primeri individualiziranog pristupa u nastavnom procesu, polaznika i autorki i realizatorki seminara, Marine Pavlović i Nataše Turuntaš, ocenjeni su kao najveći kvalitet ovog programa obuke.