{gallery}aktelno/kooper_18{/gallery}У Регионалном центру  Чачак, 30. и 31. марта и 1. априла 2018. године, одржан семинар „Подстицање дечјег самопоштовања путем кооперативне комуникације“  за 30 васпитача ПУ „Радост“ из Чачка.
Аутори и реализатори семинара су: мр Ибоја Гера, психолог, координатор за квалитет и развојне пројекте, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад; Драгана Бабић, стручни сарадник, педагог, ШОСО “Милан Петровић“ са домом ученика, Нови Сад. Семинар носи 21 бод стручног усавршавања.