{gallery}aktelno/puradost_18{/gallery} U Regionalnom centru Čačak, 14. i 15. aprila 2018. godine, održan seminar „Individualizacija – promišljenim koracima ka detetu i porodici“ za 30 vaspitača PU „Radost“ iz Čačka. Seminar se nalazi u Katalog programa stalnog stručnog usavršavanja
nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2016/2017. i 2017/2018. Pod rednim brojem 564, kompetencije: K3 i prioriteti: P1.
Autori i realizatori seminara su Jovanka Bogdanov, samostalni savetnik za poslove predškolskog vaspitanja i obrazovanja MPNTR, psiholog u penziji; Ljiljana Marolt. Seminar nosi 16 bodova stručnog usavršavanja.