{gallery}aktelno/puradost_18{/gallery}У Регионалном центру  Чачак, 14. и 15. априла 2018. године, одржан семинар „Индивидуализација – промишљеним корацима ка детету и породици“ за 30 васпитача ПУ „Радост“ из Чачка. Семинар се налази у Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2016/2017. и 2017/2018. под редним бројем 564, компетенције: К3  и приоритети П1.Аутори и реализатори семинара су Јованка Богданов, самостални саветник за послове предшколског васпитања и образовања МПНТР, психолог у пензији; Љиљана Маролт. Семинар носи 16 бодова стручног усавршавања.