{gallery}aktelno/momento_18{/gallery}U Regionalnom centru Čačak, 19. aprila 2018. godine održana je promocija knjige „Memento mori“. Učestvovali su : Vesna Bondžić, Radmila Vesković (novinarka), Ana Mišović (Zavod za javno zdravlje u Čačku).
Memento mori je knjiga koja je nastala na osnovu iskustava stečenih u radu sa pacijentima u zadnjoj fazi bolesti, tokom gotovo tri i po godine (terenski, u saradnji sa Službom kućne nege i lečenja za vreme načelnice Radmile Novaković, i u bolničkim uslovima radeći tokom godinu i po u Jedinici za palijativno zbrinjavanje u Vrnjačkoj banji). Bilo je 20 učesnika.