{gallery}aktelno/sopot_18{/gallery}Nastavnici OŠ „Jelica Milovanović“, 28. aprila 2018. odlučili su da se bave unapređivanjem kompetencije za poučavanje i učenje sa aspekta individualizacije. Učili smo, vežbali, zajednički analizirali pedagoške situacije. Aktivno i radno razmenjivana su iskustva i ideje kako da na najsvrsishodniji način strukturiramo pedagošku evidenciju da bi nam ona u radu bila operativna, da bi u svakom trenutku mogla da nam pruži informacije o svakom učeniku koje su od značaja za učenje i napredovanje. Istaknut je značaj verifikativne faze individualizacije za unapređivanje podučavanja.