{gallery}aktelno/sopot_18{/gallery}Наставници ОШ „Јелица Миловановић“, 28. априлa 2018. одлучили су да се баве унапређивањем компетенције за поучавање и учење са аспекта индивидуализације. Учили смо, вежбали, заједнички анализирали педагошке ситуације. Активно и радно размењивана су искуства и идеје како да на најсврсисходнији начин структурирамо педагошку евиденцију да би нам она у раду била оперативна, да би у сваком тренутку могла да нам пружи информације о сваком ученику које су од значаја за учење и напредовање. Истакнут је значај верификативне фазе индивидуализације за унапређивање подучавања.