{gallery}aktelno/ror14_18{/gallery}У оквиру пројекта „Разговори о родитељству“ у понедељак, 14. маја 2018. године одржана је радионица „Права и одговорност родитеља/законски оквир“.
 У присуству 6 родитеља,  радећи на студијама случаја родитељи су са водитељима обрадили најзначајније теме које се односе на одговорност родитеља према важећој законској регулативи у вези права и обавеза ученика, поступка оцењивања, владања, изостајања ученика са наставе, приговора на оцену, поступка везаног за чланове Закона који се тичу кршења  забране.Радионица је протеклау у пријатној атмосфери интензивне размене.
Реализатори радионице: Гордана Поповић Божанић, педагог Економска школа; Катарина Дуњић Мандић, психолог, Гимназија Чачак.