{gallery}aktelno/mmm_18{/gallery}U utorak, 15. maja 2018. godine u  Skupštini Grada potpisan Memorandum o razumevanju između Grada Čačka, Privredne komore Srbije – Regionalne privredne komore Moravičkog i Raškog upravnog okruga, Ekonomske i Mašinsko saobraćajne škole, dva preduzeća (P.S. Fashion i Tiffany) i Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, kao nastavak saradnje sa započetim aktivnostima u vezi sa uvođenjem dualnog sistema obrazovanja.
To je još jedan rezultat projekta koji se finansira iz Erazmus + programa Evropske unije, „Get involved in EP4A European Partnerships for Apprenticeships“, čiji je cilj promocija prakse u preduzećima, kroz izgradnju partnerstava između posredničkih tela, preduzeća, pružalaca stručnog obrazovanja i osposobljavanja, institucija i socijalnih partnera. Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Moravičkog i Raškog upravnog okruga organizovala je do sada dve radionice za uspostavljanje partnerstva. Izradom nacrta Memoranduma o razumevanju se formalizuje uspostavljanje partnerstava. Memorandum o saradnji za učenike kroz rad u preduzećima predstavlja uspostavljanje ozbiljne saradnje između škola i preduzeća. Ovo je i deo našeg projekta sa partnerima iz Hrvatske, Engleske i Češke, a ovim se zaokružeje rad celog projektnog tima.