{gallery}aktelno/ror3_18{/gallery}У оквиру пројекта Разговори о родитељству у понедељак, 23. маја 2018. године одржана је радионица „Васпитни стилови родитеља“.
 У присуству 4 родитеља,  радећи на студијама случаја родитељи су са водитељима обрадили најзначајније теме које се односе на појам и значај познавања васпитних стилова, утицај на васпитање, улога родитеља у осмишљавању и промени васпитних стиова као и значај усклађивања ситих у циљу ефикаснијих васпитних учинака.
Радионица је протекла  у пријатној атмосфери интензивне размене. Једини недостатак у раду је мали број родитеља јер је активност учесница у раду поново показала колико родитељи нису свесни свог стила васпитног стила и ефеката које они имају на васпитање.
Реализатори радионице: Гордана Поповић Божанић, педагог Економска школа, Катарина Дуњић Мандић, психолог, Гимназија Чачак.