{gallery}aktelno/mobilnost_18{/gallery}Predškolska ustanova „Moje detinjstvo“ u utorak, 29. maja 2018. godine održala je tribinu „MOBILNOST KA PROMENI“- predstavljanje projekta mobilnosti sa primerima iz prakse, za 90 vaspitača i stručnih saradnika. Izlagači na tribini su bili Slađana Parezanović, rukovodilac Školske uprave MPNTR, Suzana Simeunović, direktor PU „Moje detinjstvo“, Tanja Spasović, psiholog u PU “Moje detinjstvo“, Snežana Ilić, psiholog u PU “Moje detinjstvo“, Gordana Sjeničić, pedagoški savetnik, vaspitač, Vesna Lišanin, vaspitač, i Marija Petković, medicinska sestra, vaspitač, PU „Moje detinjstvo“. Tribina je akreditovana i svi učesnici dobijaju po 1 bod stručnog usavršavanja.