{gallery}aktelno/dis2_18{/gallery}Za nastavnike OŠ „Vladislav Petković Dis“ Zablaće 2. juna 2018. godine održan je program obuke – seminar „Individualizacija – moja strategija podučavanja“.
Polaznici su odvojili vreme da sistematizuju svoja iskustva u vezi sa individualizacijom nastavnog procesa i da kroz dijalog sa voditeljkama seminara pronađu sve moguće načine uvažavanja individualnih razlika među učenicima u toku nastave. Govorilo se o društvenom kontekstu i konstatovana potreba individualizacije radi uspešnog podučavanja.
Atmosfera aktivna, ozbiljna i radna što je Marini Pavlović i Nataši Turuntaš, autorkama i realizatorkama ovog programa, jedna od potvrda kvaliteta i profesionalno zadovoljstvo.